مجله اينترنتي هلو

چگونه از بيماري ام اس در جنين پيشگيري کنيم ، ديابت در بارداري مي تواند احتمال بيماري ام اس را در جنين افزايش دهد