مجله اينترنتي هلو

  معاون نخست وزیر تایلند روز جمعه پس از عملیات تروریستی اندونزی، فعالیت گروه تروریستی داعش را در منطقه جنوب شرق آسیا تایید، اما ادعا کرد که این گروه تروریستی تاکنون وارد این کشور نشده است.  به ادامه مطلب برويد    گرداوري : مجله سياسي هلومعاون نخست وزیر تایلند روز جمعه پس از عملیات تروریستی اندونزی، فعالیت گروه تروریستی داعش را در منطقه جنوب شرق آسیا تایید، اما ادعا کرد که این گروه تروریستی تاکنون وارد این کشور نشده است.   به گزارش ایرنا، 'پرایوت وونگسووان' معاون نخست وزیر…