مجله اينترنتي هلو

محققان دانشگاه صنعتی شریف با همکاری پژوهشگرانی از سنگاپور در طرحی تحقیقاتی، با ایجاد تغییراتی در مقیاس نانو روی اجزای تشکیل دهنده سلول های خورشیدی حساس به رنگ، موفق به افزایش میزان بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی شدند.   به گزارش گروه علمی ایرنا، مهسا جلالی از محققان این طرح پژوهشی گفت: با توجه به اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک، تحقیق و مطالعه درخصوص ساخت سلول های خورشیدی و تجاری سازی آنها رو به افزایش است.وی با اشاره به اینکه از مشکلات موجود در زمینه تولید انبوه…