مجله اينترنتي هلو

حسن باقري در چنين روزي شهيد شد،شهيد حسن باقري يک فرمانده بود،شجاعت حسن باقري را همه مي دانستند