مجله اينترنتي هلو

افراد معلول در جامعه چه مشکلاتي دارند،کسي به فکر افراد معلول هست،چرا کسي به داد معلولين نميرسه،مشکل رفت و آمد افراد معلول