غذاهايي که سديم زيادي دارند

غذاهاي سديم دار,لبنيات,مغزها و دانه ها,سس اسپاگتي,غذاهاي منجمد,آب سبزيها,
غذاهاي سديم دار را بشناسيد،مغزها و دانه ها داراي سديم فراواني هستند،آب سبزي ها معدن سديم هسند
مجله اينترنتي هلو
خانه
ورود
آپلود
آرشيو
ارتباط با ما
طراح قالب