مجله اينترنتي هلو

اگر همسر خود را تحقير کنيد شما باعث ويراني زندگي خود شده ايد,دست از تحقير همسر خود برداريد تا زندگي شما به سوي آرامش پيش برود,با تحقير همسر به جايي نخواهيد رسيد