مجله اينترنتي هلو

چرا سرعت موبايل پايين ميايد ؟،علت کند شدن سرعت موبايل چيست ؟ ، گوشي هاي کارکرده سرعت کمتري دارند