مجله اينترنتي هلو

سفير ترکيه در عراق احضار شد ، ترکيه در عراق دخالت سياسي مي کند،روابط عراق و ترکيه ، اختلافات عراق و ترکيه