close
تبلیغات در اینترنت
بين ذهن مغز و شخصيت چه ارتباطي وجود دارد

مجله اينترنتي هلو

ارتباط ذهن و مغز،شخصیت عبارت است از الگوی لگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زنند