مجله اينترنتي هلو

اسپوتنیک مدعی شد: 65. هدایت عملیات زمینی نجات خلبان روس توسط سردار سلیمانی خبرگزاری اسپوتنیک در مقاله‌ای به قلم عماد آبشناس مدعی شد هدایت عملیات زمینی نجات خلبان روس که چند روز پیش توسط ترکیه مورد حمله قرار گرفت را سردار قاسم سلیمانی برعهده داشته است. به ادامه مطلب برويد     اسپوتنیک مدعی شد: هدایت عملیات زمینی نجات خلبان روس توسط سردار سلیمانی خبرگزاری اسپوتنیک در مقاله‌ای به قلم عماد آبشناس مدعی شد هدایت عملیات زمینی نجات خلبان روس که چند روز پیش توسط ترکیه مورد حمله قرار گرفت…