مجله اينترنتي هلو

پروستات یک غده بسیار مهم در مردان است. مایع منی در پروستات ساخته می ‌شود، بنابراین سلامت پروستات رابطه مستقیمی با سلامت باروری در مردان دارد