مجله اينترنتي هلو

مرکز هماهنگی آتش بس مستقر در پایگاه هوایی روسیه در سوریه در بولتن خبری روزانه خود اعلام کرد: در جریان عملیات هوایی روسیه در منطقه تدمر بیش از یکصد نفر از تروریس