مجله اينترنتي هلو

استان آذربایجان شرقی با 13 حوزه انتخابیه دارای 19 نماینده در مجلس شورای اسلامی است. حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر دارای شش نماینده ، میانه دو نماینده و سایر حوزه ها