مجله اينترنتي هلو

گوشت بوقلمون به تقويت سيستم ايمني بدن کمک مي کند،گوشت بوقلمون براي درمان کمخوابي مفيد است،گوشت بوقلمون داراي ويتامين هاي زيادي است