مجله اينترنتي هلو

اوتيسم را چگونه تشخيص دهيم؟ بخش بهداشت کودک مجله اينترنتي هلو - خيلي از والدين نگران هستند که آيا کودک من اوتيسم دارد؟ اوتيسم نشانه هايي دارد که شما مي توانيد اوتيسم را در کودک خود تشخيص دهيد . اما تشخيص قطعي اوتيسم توسط پزشک انجام مي شود . در ادامه بيشتر درباره اوتيسم مي خوانيد به ادامه برويد *ناز روشنی زعفرانلو متخصص اعصاب و روان و روان‌ درمانگر درباره اوتیسم یا اختلال طیف درخودماندگی اظهار کرد: اوتیسم یا اختلال طیف درخودماندگی که با نام اختلاف نافذ رشد هم شناخته می‌شود، گروهی از…