مجله اينترنتي هلو

مردي که پرستار را به خانه خود کشاند حکم اعدام براي مردي که با نقشه شوم خود پرستار را به خانه خود کشيد و به او تجاوز کرد . پرستار گفت:مرد جوان را از قبل می‌شناختم وقتی تماس گرفت و گفت که کسالت شدیدی دارد و نمی‌تواند به درمانگاه بیاید من به‌حرفش اعتماد کردم و به خانه‌اش رفتم و .. . به ادامه برويدبهمن پارسال زن جوانی هراسان خودش را به اداره پلیس رساند و گفت: زمانی که برای تزریق آمپول به خانه مردی که مدعی بود بیمار است رفتم او به من تعرض کرد.     این زن جوان گفت:…