مجله اينترنتي هلو

مينا براي خوشبختي به تهران فرار کرد بخش داستان هاي آموزنده براي دختران-مجله اينترنتي هلو - مينا دختر 14 ساله که فکر مي کرد با رفتن به تهران خوشبخت خواهد شد اما نمي دانست چه سرنوشت شومي در انتظار اوست به ادامه برويد  دختر ۱۴ ساله به نام مینا یک‌بار به تهران رفته بود. به خاطر بیماری ماد‌رش همراه او د‌ر بیمارستان‌های تهران سرگرد‌ان بود، هیچ کس را د‌ر آن‌جا نمی‌شناخت. مقد‌اری پول د‌ر کیف د‌اشت که برای چنین روزی پس‌اند‌از کرد‌ه…