مجله اينترنتي هلو

رابرت ارمني بود مسلمان شد،حالا اسم رابرت ابولفضل شده،رابرت يک شيعه واقعي،رابرت و خانواده اش مسلمان شدند