مجله اينترنتي هلو

ادعاي جديد بن سلمان در مورد نابود کردن ايران در 8 ساعت،بن سلمان فکر کرده کيه،حرف هاي خنده دار بن سلمان درباره ايران