مجله اينترنتي هلو

آيا آمريکا مي خواهد در افغانستان بماند،چرا آمريکا افغانستان را ترک نمي کند،چند سال است که آمريکا در افغانستان حضور دارد،نيروهاي آمريکا در افغانستان