مجله اينترنتي هلو

پسري پدرش را به قتل رساند و جسد او را تکه تکه کرد،قتل پدر بعد از درخواست پول از طرف پسر 47 ساله،من با پدرم اختلاف داشتم و او را کشتم