close
تبلیغات در اینترنت
تتو روي دست دختر 6 ساله

مجله اينترنتي هلو

تتو روي دست دختر 6 ساله مجله اينترنتي هلو / تتو باعث عفونت دست دختر شش ساله شد . این کودک یک روز بعد از انجام تتو دچار خارش شده که به مرور جای تتو بدتر شده تا زمانی که به این شکل به همراه مادرش به اورژانس مراجعه کرده بود.. یکی از دلایل چنین سوختگی‌هایی استفاده از مواد شیمیایی مضر و سمی برای خوش رنگ‌تر شدن تتو توسط افراد سودجوی این حرفه میباشد که میتواند، باعث انتقال انواع ویروس، عفونت و حتی واکنش حاد آنافیلاکسی هم بدنبال داشته باشد. سعي کنيد هيچ وقت تتو انجام ندهيد تابناک با تو