مجله اينترنتي هلو

وصيت شهيد امير حاج اميني درباره زنان بي حيا و مردان بي غيرت شهيد امير حاج اميني : اگر به واسطه خونم حقي بر گردن ديگران داشته باشم به خداي کعبه قسم از مردان بي غيرت و زنان بي حيا نمي گذرم منبع : باشگاه خبرنگاران جوان