مجله اينترنتي هلو

عفونت واژن مي تواند باعث درد بعد از رابطه جنسي در خانم ها شود،علت اصلي درد بعد از رابطه جنسي در زنان،داشتن رابطه جنسي لذت بخش براي خانم ها