مجله اينترنتي هلو

دانشمندان موفق به ساخت دي ان اي مصنوعي شدند،دي ان اي مصنوعي چيست،درباره دي ان اي مصنوعي بيشتر بدانيد،ساخت دي ان اي مصنوعي در انگليس