مجله اينترنتي هلو

چرا جوانان دير ازدواج مي کنند،چرا همه از ازدواج مي ترسند،آيا علت هاي اقتصادي باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است