مجله اينترنتي هلو

چه صورتهای استخوانی و لاغر و چه صورتهای گرد و تختی که برجستگی گونه ندارند و صاف و یکدستند این روش می تواند در نشان دادن گونه ای زیبا به آنها کمک کند... به ادامه مطلب برويد  گرداوري : مجله زيبايي هلو www.holoo1.irاینطور رژگونه بزنید تا گونه ها برجسته تر دیده شوند!!   چه صورتهای استخوانی و لاغر و چه صورتهای گرد و تختی که برجستگی گونه ندارند و صاف و یکدستند این روش می تواند در نشان دادن گونه ای زیبا به آنها کمک کند... برای من که صورتم گرد است اما هیچ برجستگی گونه ای ندارم هنگام آرایش چطور…