پدر حسين زضا زاده از دنيا رفت

پدر حسين رضا زاده,فوت پدر رضا زاده,حسين رضا زاده,وزنه برداري,
حسين رضا زاده پدر خود را از دست داد

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو