پرچم سفيدها مي خواهند جاي خالي داعش در عراق را پر کنند

پرچم سفيدها,تروريست هاي جديد,تروريست هاي جايگزين داعش,
پرچم سفيدها در عراق اعلام موجوديت کرده اند،پرچم سفيدها يک گروه تروريستي جديد در عراق هستند،پرچم سفيدها مي خواهند انتقام داعش را از نيروهاي مردمي عراق بگيرند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو