اگر دخترها نباشد چه اتفاقي مي افتد؟

اگه دختر نباشه,وقتي کمبود دختره,دختر نباشه بهتره,دختر,
اگه دختر تو دنيا نباشه چي ميشه ، دختر ، نسل دختر ، کمبود دختر

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو