close
چت
احتمال باردار شدن در دوران استفاده از IUD چقدر است

احتمال باردار شدن در دوران استفاده از IUD چقدر است

پيشگيري از بارداري,IUD چيست,استفاده از IUD,لوازم پيشگيري,کاندوم,
آيا IUD وسيله مناسبي براي پيشگيري از حاملگي است؟

پيام مدير سايت مجله اينترنتي هلو :

مجله اينترنتي هلو