هواي مشهد همچنان آلوده است

هواي مشهد آلده است,آلودگي هوا,مشهدي ها بخوانند,
مشهدي ها نفس نکشيد هواي مشهد همچنان آلوده است

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو