close
چت
چگونه به کودک خود دارو بدهيم؟

چگونه به کودک خود دارو بدهيم؟

دارو دادن به نوزاد,سرماخوردگي نوزاد,ريختن دارو در شير و غذاي نوزاد,
چگونه به کودک دارو بدهيم ، نوزادان از خورد دارو امتناع مي کنند ، نوزد مريض را دارو چگونه بدهيم

پيام مدير سايت مجله اينترنتي هلو :

مجله اينترنتي هلو