مجله اينترنتي هلو

طنز فرق فاجعه با حادثه


جملات شاد و طنز خود را در قسمت نطرات براي ما ارسال کنيد . مجله اينترنتي هلو


ازیه نفر می پرسن:
فرق حادثه با فاجعه چیه؟
 
میگه : فرض کن مادرشوهرت کنار استخرباشه

و تو اونو بندازی تو استخر ، این میشه حادثه
 
اما وای به روزی که شنا بلد باشه و بیرون بیاد ، این میشه فاجعه!

اگه بميرم چيکار مي کني


در قسمت نظرات  جملات طنز خود را براي ما بفرستيد تا با نامو خودتان در سايت قرار دهيم. مجله اينترنتي هلو


به مامانم ميگم اگه من بميرم چکار ميکنی

ميگه يه مراسمی برات بگيرم چشم عمّه هات در بياد.

خرج زندگي وقتي بالا ميره

خرج زندگي وقتي بالا ميره

وقتي خرج زندگي بالا ميره . بيچاره داره سرشو ميزنه تو ديوار

بيچاره گربه هم ديوونه شده حق داره دلار گرون شده

www.holoo1.ir

3 صفحه