مجله اينترنتي هلو

اموات شب جمعه کجا مي روند

آيا شب جمعه اموات به خانه خود باز مي گردند؟ بر اساس روایات، ارواح مردگان هر از چند گاهی به اذن خداوند به دیدار خانواده‌شان می‌آیند و آن‌ها را می‌بینند . . .

به ادامه مطلب برويد

ادامه مطلب

اسم اعظم چند حرف است

هر اسمى از اسماى حسناى الهى که جامعیّت و احاطه‏ اش بر اسماى دیگر بیشتر باشد، آن اسم نسبت به اسمائى که ذیل احاطه آنها است، اسم اعظم خواهد بود . . .

به ادامه برويد

ادامه مطلب