مجله اينترنتي هلو

گلاره عباسي و آزاده نامدار با هم

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت :

گلي،دوسال پيش بود،انگار همين پريروز بوده.

هي گفتي آزي دنياتوبزرگ كن بزرگ،الان اينقدر بزرگ شده،هم دنيام هم دلم براي همه جاداره.خيلي عكساي زيادي داشتم

اما اين يكي توشب اكران فيلم شيار١٤٣،برام خاصه.

 

مجله اينترنتي هلو

تابناک با تو

عاشقانه ترين نامه به بهترين عشق دنيا

از خدا كس بهتري رو پيدا ميكني؟

مهربون تر از خدا پيدا ميكني؟

عاشق تر خدا كسي رو پيدا ميكني؟

همراه تر از خدا كسي رو پيدا ميكني؟

هيچ وقت تنهات نميزاره . هيچ وقت بهت نميگه برو با اينكه اين همه فراموشش ميكني با ميگه بيا

www.holoo1.ir

عشق واقعي اينه

سه شنبه 29 دي 1394

هر وقت اين جوري شدي بهت ميگن عاشق

اين عشق بدون پايانه بدون ضرر و تموم نشدني عشق واقعي به اين ميگن

www.holoo1.ir