مجله اينترنتي هلو

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

حسرت بي پايان يک اتفاق

حسرت بي پايان يک اتفاق

حرف هاي عاشقانه و زيبا

همه ی ما
فقط حسرت بی پایان
یک اتفاق ساده ایم
که جهان را
 بی جهت
 یک جور عجیبی
جدی گرفته ایم...

مجله اينترنتي هلو  www.holoo1.ir

دلم گرفته از کسي که ساده کرد منو رها


جمله عاشقانه دلم گرفته از کسي که ساده کرد منو رها

دلم گرفته از کسی
 که خیلی ساده کرد ردم

 همونی که یه روزی من
 سنگشو سینه میزدم

 چه بی صدا شکست و رفت
 این دل صاف و ساده رو

 عین خیالشم نبود
 هر چی صدا زدم نرو

----------------  بهترين جملات عاشقانه در مجله اينترنتي هلو  -----------------

صبح روياها


مجله اينترنتي هلو

صبح هر روز برایت
رویایی باشد در دست،
نه دور دست...
عشقی باشد در دل
نه در سر...
و دلیلی باشد برای زندگی
نه برای روزمرگی...

هميشه صبح را با نشاط شروع کنيد در غير اين صورت روز شما تباه خواهد شد

جمله فلسفي دوست داشتن ديگران


دوست داشتن ديگران

دوست داشتن ديگران زيباست

اگر دیگران را

دوست داشته باشی؛

در دنیایی سرشار از عشق

زندگی می کنی

اگر به دیگران

دشمنی بورزی ؛

در دنیایی آکنده از کینه

زندگی می کنی

کدام را می پسندی ؟!

مجله اينترنتي هلو

جمله عاشقانه

* می توانم تو را " مال خودم " صدا کنم ؟


* آن وقت

* من اسمم را فراموش میکنم


* و تو هم می توانی مرا


" مال خودم " صدا کنی !

بيرون کردن تو از دل


مجله اينترنتي هلو : خواستن توانستن نیست... هر چه خواستم تو را از دل بیرون کنم... نتوانستم.....

6 صفحه