مي خواهيد با همسرتان قهر کنيد؟

مي خواهيد با همسرتان قهر کنيد؟

مي خواهيد با همسرتان قهر کنيد؟

مجله اينترنتي هلو : خيلي از همسران هستند که با يکديگر قهر مي کنند و دوباره آشتي مي کنند . اگر شما هم مي خواهيد با هسرتان قهر کنيد مراقب باشيد پل هاي پشت سر خود را خراب نکنيد . براي قهر کردن به اين نکات توجه کنيد

به ادامه برويد

*   قوانینی برای قهرکردن با همسر

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍستید ﻗﻬﺮ کنید قبلش در قوانین قهر کردن با همسرتان به توافق برسید !

1 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭیم ﺑﻪ خانوﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﺗﻮهین کنیم .

2 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍریم ﻣﺴﺎیل و ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻬﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ کنیم . ﺗﻮ ﻫﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤاﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ می کنیم .

3 ‏) ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﭙﺨﺘﻦ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭیم . ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎید ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷند .

4 ‏) ﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﺯم است .

5 ‏) هیچ کس ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺑش را ﻋﻮﺽ ﮐﻨد .

6 ‏) ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﺘﯽ کردن پیش ﻗﺪﻡ شود، طرف مقابل باید ﺑﺮﺍیش ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺨﺮد !

7 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭیم ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑل را ﺗﻌمیم ﺑﺪهیم . ﻣﺜﻼ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺗﻮ همیشه .... ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ . ﭼﻮﻥ ﺍین کار ﺩﻋﻮﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ می رساند .

8 ‏) باید ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ بدهیم ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩیدﮔﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﺍ 5 ﺩقیقه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﺩیگر ﻫﻢ 5 ﺩقیقه ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕویی ﺩﺍﺭﻩ . ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣاﻧﺪ باید ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻮﮐﻮﻝ شود ﺗﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷد .

ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻟﺰﻭﻣﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ !.

" ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ " ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !.

* در دعوا هیچ موضوعی را صرفا به خاطر اینکه کم نیاورید، مطرح نکنید !

یکی از قوانین دعوای زناشویی این است که به خانواده های هم توهین نکنید. زن و مرد با هم محرم هستند، این محرمیت معنای عمیقی دارد. این محرمیت است که باعث می شود همسر شما از اسرار خودش و خانواده اش به شما بگوید. پس حواس تان باشد این اسرار در دعوا تبدیل به گروکشی نشود. چیزی که ربطی به موضوع دعوا ندارد را صرفا به خاطر اینکه کم نیاورید، مطرح نکنید! زمانی که همسران در رابطه با خانواده شان با هم صحبت می کنند، یعنی همدیگر را محرم اسرار می دانند .

پس در اوج درگیری وقتی حرفی برای گفتن پیدا نمی کنید به نقطه ضعف های طرف مقابل متوسل نشوید. این موضوع باعث می شود در اوج دعوا همسرتان دو بار ضربه بخورد؛ یک بار به خاطر دعوا و بار دیگر به خاطر یادآوری موضوعی که نباید عنوان می شد. در چنین شرایطی همسر شما فکر می کند آنقدرها هم که فکر می کرده شما محرم اسرارش نیستید! بعضی افراد به دلیل اینکه توان گفت وگو حین دعوا را ندارند به زور متوسل می شوند .

*  موضوع دعوا را عوض نکنید


در مورد همان موضوع خاص بحث کنید و نه هیچ چیز دیگر. به طور مثال شاید از این موضوع شاکی باشید که چرا پیراهنی که دوستش داشتید را بیرون گذاشته است؟ این درست که پیراهن کهنه بوده اما زمانی که فوتبال بازی می کردید، این پیراهن را می پوشیدید و حس خیلی خوبی نسبت به آن داشتید. بسیار اشتباه نادرستی است که خانم خانه در پاسخ به این گفت وگو بگوید:شما خانوادگی کلا آدم های خسیسی هستید! پس در حین دعوا فقط باید در رابطه با همان پیراهن بحث کنید و نه چیزی دیگر .
احساس تان را بیان کنید ولی فقط در رابطه با همان موضوع؛ مثلا اینکه خانم خانه بگوید:من فکر می کردم این پیراهن به درد شما نمی خورد و عذر می خواهم بابت اینکه پیراهن را بدون اجازه شما بیرون دادم. مسائل کهنه را هم مطرح نکنید. اگر در رابطه با موضوعی که 10 سال پیش دعوا می کردید، امروز دعوا نمی کنید یعنی رشد کرده اید .
دعواهای کهنه پرونده اش بسته شده است. پس موضوع دعوا را زنده نگه ندارید. اگر مدام بحث های قدیمی را یادآوری کنید، زندگی تان مثل مین هر لحظه در انتظار انفجار خواهد بود. دلخوری هم همیشه بین این زوج ها باقی می ماند. بعضی ها دوست دارند این درگیری ها را مدام احیا کنند. در اوج دعوا هم این را به خاطر داشته باشید که در نهایت قرار است با هم زندگی کنید. در اوج خشم هم باید حواس تان باشد با کسی که سال ها و ماه ها خاطره دارید قرار نیست مثل دیگران درگیری پیدا کنید . . . .

پايان مطلب

منبع : نمناک - لينک مطلب

نظرت در مورد اين مطلب چيه؟


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی