440 نفر از استادان و دانشجويان به کربلا اعزام مي شوند

اعزام دانشجو به کربلا,اعزام استاد دانشگاه به کربلا,440 استاد و دانشجو در راه کربلا,اربعين حسيني,مسافر کربلا,
تعداد 440 نفر از اساتيد و دانشجويان دانشگاه به کربلاي معلي اعزام مي شوند

به مجله اينترنتي هلو خوش آمديد :

مجله اينترنتي هلو