مجله اينترنتي هلو

در مرزن آباد 7 نفر دچار گاز گرفتگي شدند اخبار حوادث - باز هم حادثه گاز گرفتگي . طی گزارشی ساعت ۳:۵۰ امروز  پنج شنبه ۹ آبان ماه به مرکز دیسپج اورژانس غرب استان مبنی مسمومیت گاز CO در منطقه پردنگون مرزن آباد چالوس، گزارش شد. به ادامه برويدمجله اينترنتي هلو - زکریا اشکپور روابط عمومی مرکز فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: طی گزارشی ساعت ۳:۵۰ امروز  پنج شنبه ۹ آبان ماه به مرکز دیسپج اورژانس غرب استان مبنی مسمومیت گاز CO در منطقه پردنگون مرزن آباد چالوس، گزارش شد.+…