مجله اينترنتي هلو

جشنواره انار تفت برگزار مي شود اخبار- آقاي جواد ملانوري دبیر برگزاری جشنواره انار تفت گفت: دومین جشنواره انار (ياقوت سرخ ) به منظور برندسازی این محصول، توسعه گردشگری پایدار و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برگزار می شود. . . . به ادامه برويدآقاي ملانوری، دبیر برگزاری جشنواره انار تفت گفت: دومین جشنواره ی انار تفت به منظور برندسازی این محصول، توسعه گردشگری پایدار،  تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، ماندگاری نام باغشهر بر تفت و ایجاد شادمانه به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) در شهرستان تفت برگزار می شود.ملانوري…