مجله اينترنتي هلو

اگر از همسرتان دور هستيد اين مطلب را بخوانيد خيلي وقت ها اتفاق مي افتد که شوهر و يا زن به دلايل مختلف از همسرشان دور مي شوند آيا اين دوري باعث کمرنگ شدن عشق بين زن و مرد مي شود؟ و يا اين دوري ها چه تاثيري روي زندگي آنان مي گذارد؟ به ادامه برويدمجله اينترنتي هلو - دوری ازهمسر بنا به دلایل کاری، ماموریت و... برای مدت کوتاهی، یکی از موقعیت‌های خاص است که می‌تواند منجر به برون ریزی مثبت ویا منفی در رابطه شود. -اگر دوری از همسر درمسیر هدف مشترک زندگی زوجین باشد و دلایل ماموریت و اشتغال…