مجله اينترنتي هلو

پدرام 17 ساله دوستش را به خاطر فحاشي در تلگرام به قتل رساند شب قبل از درگیری دوباره در گروه فحاشی کرد. پیام‌هایش هست اگر بخواهید می‌توانید بخوانید. بعد هم به من زنگ زد و گفت می‌خواهم ببینمت. من هم به محل قرار که در نزدیکی خانه مان در افسریه بود رفتم و . . . به ادامه برويدمجله اينترنتي هلو صبح سه‌شنبه ۳۰ مهر مأموران حراست بیمارستان بعثت در شرق تهران با پلیس تماس گرفته و خبر فوت پسری ۱۷ ساله اعلام شد. * در نخستین تحقیقات مشخص شد این پسر دانش‌آموز با ضربه‌های کارد یکی…