مجله اينترنتي هلو

عطر مرگبار راشا در شيراز در چند روز قبل خبرهايي درباره عطرهاي مرگبار در شيراز شنيده ايم امروز مي خواهيم ببينيم اين اخبار چقدر واقعيت دارد ؟ و آيا عطر راشا خطرناک و مرگبار است؟ به ادامه برويدمجله اينترنتي هلو - از دو روز پیش تاکنون خبری در فضای مجازی مبنی بر سمی و مرگبار بودن عطر با نام RASHA منتشر شد، در متن این نامه عنوان شده بود: «هر فردی که از این عطر چند مرتبه استفاده کند، احتمال اینکه فلج یا کشته شود خیلی زیاد است. پخش این عطر توسط دست فروشان افغان با شکل جعبه ای که به پیوست است، صورت…