مجله اينترنتي هلو

چگونه تب کودک تشخيص داده مي شود،در زماني که کودک تب دارد چه بايد بکنيم،راه هاي پايين آوردن تب کودک،چه موقعي بايد به پزشک مراجعه کنيم،علل تب کردن کودک را بدانيد