مجله اينترنتي هلو

روروک روي رشد نوزاد تاثير منفي دارد،بهتر است براي نوزاد روروک نخريد،عوارض بد روروک بر رشد نوزاد،چرا نبايد روروک بخريم؟