مجله اينترنتي هلو

با اجساد فضانوردان در فضا چه مي کنند؟،آيا اجساد فضانوردان را در فضا رها مي کنند؟،آيا جسد انسان در فضا مي پوستد؟