مجله اينترنتي هلو

باز هم شرکت هواوي رکورد سرعت اينترنت را شکست،توانايي بالاي شرکت هواوي