مجله اينترنتي هلو

باند تبکهاري که با خوراندن آبميوه هاي مسموم دست به سرقت از مسافران مي زدند متلاشي شد،سارقان در دام پليس،سرقت از مسافران در مشهد